Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tô mì

Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn đuợc .


 


Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm. Ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó: Con ăn đi ba no rồi!

   Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì.

  Mươi lăm năm trôi qua, em tôi đã là một cô giáo. Hôm lĩnh tháng lương đầu tiên về, nó cầm xấp tiền tần ngần mãi. Tôi hỏi:

  -Mi định mua sắm gì đây?

  -Em mua tô mì thật ngon cúng ba!

    Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe.