Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tìm cha

Mẹ tìm được chồng


 


– Toàn vẫn chưa tìm được cha. Cha nằm ở góc rừng nào ở cao nguyên?

 Các chú đã bao lượt âm thầm cùng bố duợng Toàn đào bới từng tấc đất khi nghe nói về chuyện chôn cất cha Toàn ngày ấy.

Toàn thương mẹ cơ cực quá nhiều. Rồi bố dượng gặp vợ chồng toàn . . . và hai bố con đi tìm được hài cốt cha Toàn.

Nghĩa trang chiều mưa sụt sùi. Trong lễ truy điệu cha Toàn, mẹ toàn nức nở, bố dượng lặng yên một góc. Toàn nao nao thương cả hai người.