Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tiếng đêm

Căn nhà ngày càng chở nên trống lạnh. Nhất là sau lần chúng tôi chính thức chia tay nhau.


 


   Anh thất chí:

  -  Cuộc đời sao cứ mãi cưu mang bao lật đật!

   Rồi anh say. Say …

   Hai mẹ con tôi, rốt cùng loanh quanh như hai cái bóng,đẫm buồn.

  Đêm. Chiếc giường trống đi một chỗ. Mẹ con tôi nằm gần nhau hơn.

  Khuya. Trở mình, nó vòi:

  - Mẹ thoa lưng cho con!

  Rồi so bì:

  - Tay ba sần, thoa đã hơn!

  - Đã thì theo ổng đi! – Tôi phát cáu.

  Nó mủi lòng, trong khi tôi khóc.