Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tiếng chim

Dịp hè, thằng nhỏ về quê. Nó hỏi ông ngoại:


 


- Sao vườn ông không có tiếng chim?

 Ông ngoại trả lời:

- Chim bị người ta đánh bẫy, đưa về thành phố bán. Ông nghe kể, cha cháu cũng nuôi nhiều chim lắm, có con biết nói “Hê – Lô” phải không?

Thằng nhỏ im lặng trở về thành phố.

Sáng hôm  sau, cha nó quát tháo ầm ĩ.

-Ai mở cửa các lồng chim?   Chim bay đi hết rồi . . .!

Thằng nhỏ nhìn trời. Nó mong đàn chim mau trở về với vườn cây của ông ngoại.