Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Thư

Hồi mới cưới nhau, chị thường hay viết thư cho anh, tình cảm nông nàn, có cả những lá thư không gửi.


 


    Thư nào anh cũng đọc thuộc lòng. Hạnh phúc ngập tràn.

   Giờ đây, anh mải mê tối ngày với công việc, ít có thời gian tâm sự cùng chị. Còn chị, vẫn giữ thói quen viết thư cho anh mỗi lần anh đi công tác - những lá thư không gửi. Lần nào cũng vậy, thấy lá thư đặt trên bàn làm việc anh lại cằn nhằn: "Em viết để làm gì, thời gian đâu mà đọc ". Chị lặng lẽ thở dài và lần sau lại viết - những lá thư không gửi.