Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Thầy tôi .

Hồi học lớp hai trường làng, tháng mưa dầm nước ngập, đi đường ướt lạnh, khi đến lớp, thầy khoác áo cho tôi.


 


Lớn lên trở thành cô giáo dạy ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nếm đủ ấm lạnh tình người nhưng không hơi ấm nào bằng hơi ấm tình thầy.

Về thăm, thầy vẫn đơn độc bên mái lá nghèo đói ẩm bên mấy ông già hưu.

Mấy năm sau, vườn thầy mọc lên ngôi mộ cô quạnh lẻ loi.

Tháng mưa dầm nước ngập, đêm lạnh: ai khoác áo cho thầy?.