Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Thằng út

Nhà có ao cá, mỗi lần muốn bắt, má lại nói đợi thằng út về rồi tát luôn


 


Nghĩ thương má nên thôi.

Những ngày cuối năm, anh em gặp nhau muốn lai rai một chút. Nhà có bầy vịt nhưng má nói, đợi ít bữa thằng út về. Má nói thấy thương, lại thôi.

Chiều 30 tết, má đứng ngồi không yên, rồi lại lân la ra đầu ngõ, mãi đến tối mịt mới về. Má đưa tấm giấy cho anh hai rồi bảo lá thư thằng út. Anh Hai thắp đèn đọc, chỉ vài hàng xin lỗi vội vã.