Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tế nhị

Bạn tôi mới lấy vợ, ở chung với ông bà


 


Mỗi lần hai vợ chồng trẻ có chuyên cơm không lành, canh không ngọt, ông bà thường nhắc phải đóng cửa bảo nhau, chớ nên để người khác phải nghe.

Mỗi khi giữa ông và bà có chuyện, ông thường bảo: “ Bà vào đây tôi nhờ chút . . . “

Một lần ông bảo: “ Bà vào đây  . . . “. Hai vợ chồng hắn vội lảng lên lầu. Chợt nghe tiếng loảng xoảng.

Hoá ra ông nhờ bà khiêng hộ chậu lý chén, cả ông bà đều yếu nên trượt tay, rõ khổ !