Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tầm cao

Nhờ quen biết và nói năng lưu loát, ba tôi được mời làm hội thẩm nhân dân toà án huyện.


 


   Cứ một phiên toà lãnh hai chục ngàn, dự bữa cơm trưa.

   Năm đó xét xử anh học trò can tội trộm, ắn ba  năm tù. Người quen trách ba tôi khắc nghiệt ,tra vấn bị can quá mức.

   Bạn bè xa lánh dần, ông bệnh suốt năm chẳng ai ghé thăm.

   Mãn hạn tù , anh học trò bị tù năm xưa ghé thăm ba tôi đều đặn. Sau đó hỏi cưới chị tôi.