Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tâm bão

Bao đời nay bão vẫn say sưa du hí, du thực trên quê tôi, nghèo và xót xa lắm!


 


Nhưng người vẫn sống, lúa vẫn xanh, khoai vẫn ngọt, vậy mà em lại bỏ lên thành phố. Em nói: Tui đi mấy năm, kiếm chút đỉnh rồi tôi dìa, tụi mình mần đám cưới .Ngày tôi lên thành phố tìm thì em cũng biết mặc củng, biết chở tây bằng Honda. Tôi về mà nẫu ruột!

Bên sông, hàng điên điển vẫn vàng hực, gió vẫn mát, cá vẫn tung tăng, chỉ có em là …Xa xa có tiếng ai văng vẳng câu hò: “ . . .Gió đưa bông lách, bông lau. Gió đưa em bậu <ờ>. . .Xuống tàu Ăng – lê”.