Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Sợ

Thấy đồ chơi đẹp, con sung sướng chỉ tay muốn ba mua cho.


 


Ba trừng mắt nhìn, không nói. Con sợ quá, quay lưng im lặng.

Đi học bị bạn đánh, về nhà thấy tủi thân, đứng vào xó khóc. Ba nhìn thấy, trừng mắt quát lớn, con sợ quá, im luôn.

Kinh tế khó khăn, ba càng trở nên nóng tính hơn. Lo nghĩ nhiều, ba mất sức. Nằm trên giường bệnh, má lặng lẽ chăm sóc cho ba. Thấy thương, con bưng cho ba tô cháo. Ba quay lại nhin, run quá con đánh rơi