Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Sĩ diện

Ba mất.


 


  Mẹ vất vả nuôi mấy đứa con bằng nghề giữ xe hai bánh ở một đoạn vỉa hè bên hông nhà người ta. Các con thành đạt, người làm chỗ này, người làm chỗ nọ; mẹ một mình với cái lề đường quen thuộc. 

 Tết các con về đông đủ, có người còn mời thêm bè bạn. Ngày tết xe đông, chỉ mình út phụ mẹ dẫn, dắt xe. Mấy anh ai cũng áo quân tươm tất; giày bóng, xe mới nên mắc cỡ.