Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Quay lưng, gật đầu

Ngày ấy, ông bà nội phản đối ba mẹ tôi với lý do của người lớn không ai hiểu được . . .


 


   Ba đã từ bỏ mọi thứ để nhận lấy cái gật đầu của mẹ . . . Rồi anh chị tôi ra đời . . .

  Chỉ còn một tháng nữa, tôi cất tiếng chào đời. Và cũng với lí do của người lớn ba quay lưng với mẹ, từ bỏ gia đình. Mẹ cũng gật đầu . Vành nôi tôi chông chênh từ đó …

  Hai mươi năm, cuộc sống cứ tiếp diễn …Ba mẹ anh đã phản đối với những lý do của người lớn không ai hiểu được. Hôm qua anh quay lưng và tôi cũng gật đầu. Hạnh phúc? ….khổ đau?.. .