Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nuôi mẹ

Con ở Đức về, giàu có, đón mẹ ra nuôi


 


Con dâu hồ hởi, cơm quà cho mẹ chu đáo. Giường mẹ màn mới, quạt riêng.

Mẹ như vàng.

Chồng biếu mẹ mọi thứ. Thương mẹ, anh hay gần, trò chuyện, lại gửi quà về quê. Vợ nhìn xoi mói. Bữa ăn thiếu đậm đà. Tối đến màn chẳng mắc. Lạnh nhạt . . .

Mẹ thành bạc.

Mẹ ốm, nằm một chỗ, khó ăn, khó ngủ, ho. . .Chồng chăm mẹ. Một mình vất vả mọi việc, vợ bực bội và lạnh lùng: “xem thế nào, đưa mẹ về quê. . .”

Mẹ thành rác vứt bờ tre