Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nước mắt

Ba vốn chỉ huy quân đội, tính cương nghị.


 


Ba dạy: “Con trai không được khóc, khóc là yếu mềm.’’.

Đi học bị bạn đánh, không đủ sức chống lại, một vết bầm ở mắt. Chạy vội về nhà, thấy ba đứng trước cửa, tôi lặng thinh, cúi đầu bỏ đi.

Ngày nhập ngũ, mẹ khóc rất nhiều, còn ba thì không. Tôi chỉ nhìn ba, nhìn mẹ, rồi ra đi, không khóc.

Chiều nay bên quan tài mẹ, ba đứng lặng yên cúi đầu rồi đưa tay rút khăn mùi xoa. Ba khóc. Tôi nhìn ba, nhìn quan tài mẹ, mắt cay xè.