Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nội tôi

Ba rước nội lên Sài Gòn để phụng dưỡng.


 


Nội tôi vui lắm. Ba làm ở Bạch Hổ, tháng về một lần. Mẹ dạy ở Cần Giờ, tuần về một bữa. Tôi học sáng, chiều anh văn, tối vi tính, bà chèo queo một mình. Thức ăn đầy tủ lạnh kể cả trầu cau.

 Một hôm nội xoa đầu tôi và bảo: “Trên này ăn lạnh, uống lạnh, ngủ lạnh, trầu cau cũng lạnh. Nội nhớ cái nóng dưới quê lắm. Bà phải về thôi!”.

 Tôi năn nỉ nội tôi hết lời nhưng vô hiệu.