Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nợ tình

Ngoài hai bữa cơm ngày, vợ chồng anh chưa sao lo nổi một căn nhà đúng nghĩa.


 


  Đám bạn cũ đứng ra vận động, đưa góp công, thằng góp của, dựng cho anh một mái ấm tình thương".

  Tạm an cư. Anh nỗ lưc làm đáp nghĩa. Có dư luận cho là anh "hết xôi rồi việc" …

  Anh đột ngột qua đời. Trước lúc di quan, bạn bè đủ mặt, ai nấy đều bùi ngùi khi nghe dòng di bút.

  Cảm tạ bạn bè anh, chị khóc

 - Nợ tiền đã trả. Nhưng nợ tình vĩnh viễn ảnh mang theo!