Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ba mất.


 


    Mẹ nó sợ tuổi xuân qua uổng phí,đi bước nữa. Nó về ở với nội. Nội già. Nó làm tất cả . Nó giống người Châu Phi  – đen trùi trũi. Có ngưòi hỏi, mày có buồn không?. Nó yên lặng ngồi nhìn xa xăm!

   Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: "Con còn có Nội - Nó chẳng còn ai".