Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nhớ mẹ

Mẹ người miền Nam, quê mùa, không biết chữ.


 


Thằng nhỏ được cưng, nhõng nhẹo, bướng.

Mẹ thường mắng: “Bộ mày là ông Quành, ông Chấm sao mà ngang tàn, hành hạ tao quá ‘’.

Nó không hiểu, quậy thêm.

Ông ngừng đọc “Sài gòn năm xưa’’ của cụ Vương Hồng Sển, thắp nhang vái bàn thờ mẹ: “Mẹ ơi !Con đã hiểu:Ông Hoành, ông Trấm là phó tướng ngang tàng của ông Lê Văn Khôi. Nhưng con có đâu ngang tàng hành hạ mẹ, con chỉ làm nũng mẹ thôi mà”.

Hôm qua, ông vừa đúng 70 tuổi.