Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Người cha

Nhà có cậu con trai duy nhất ba cưng.


 


  Lớn lên con trai với ba như người bạn tâm tình, đi đâu cũng đi cùng, cả khi ăn sáng uống cà phê …

  Học xong đại học, con trai thành đạt, lấy vợ. Bận nọ cùng vợ vào quán nước thấy ba ngồi một mình, con trai cùng vợ đến chào, ba vui  ra mặt bảo ngồi cùng ba đãi.

  Bây giờ con trai mới hiểu từ khi mình lấy vợ ba vẫn hay đi đâu đó một mình. Mẹ trách phải: "Con trai dễ quên  cha mẹ khi... lấy vợ.