Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Người cha

Hừng đông, bến tất bật thuyền ra khơi.


 


 Cũng như những lần rời bến trước, chị ở lại cùng con. Cầm tay anh mà không đưa tiễn.

Anh đi nhanh, bóng vạm vỡ, rắn giỏi…

Đã đủ cả:lưới, đây, lửa, đèn, dầu, muối…

Thuyền khởi động. Bỗng anh dừng máy, xuống thuyền quay trở lại nhà. Chị hỏi: anh cười với chi và con.

-"Anh quên thuốc?" Nhưng anh mở tủ, lấy bút.

Hôn vợ và con. Anh vội vã rời nhà.

Bão số 5. Anh không về nữa. Nhưng sổ liên lạc của con, anh đã nhớ ký…