Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ngoài giờ

Chị bước vào quán, kín đáo nhìn quanh như tìm người quen . . .


 


Rồi chị lấy xấp vé số giấu trong giỏ xe ra, nhẫn nại rảo khắp bàn . . .

Chị nhỏ nhẹ mời, Lặng lẽ rút khi khách lảng đi.

Tôi gục mặt trên bàn bia . . . Muốn mua nhiều vé số mà không ngẩng lên được! . . . Chị là bạn vợ tôi, trước dạy cùng trường . . .