Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nghỉ lễ

Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học.


 


Xong đại học nó ở lại thành phố
Tết vừa rồi, tiễn nó đi ông dặn : " Con đi làm ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng ... Đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ"
Nó hứa.
Lễ đến, ông hớn hở chờ đón nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái.
Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau mẹ nó : "Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa..."