Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ngày thứ 7

Thủa bé tôi luôn luôn chờ đợi ngày thứ bảy.


 


Vì đó là ngáy ba tôi thường đưa cả nhà đi ăn tối, đi xem phim. Đến tuổi dậy thì, ngày thứ bảy càng đáng yêu hơn vì đó là ngày tôi đến nơi hẹn người yêu . Khi lập gia đình, tôi cũng mong ngày thứ bảy để được nghỉ việc, được giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. . .Và bây giờ tôi sợ ngày thứ bảy!Đó là ngày chồng tôi họp bạn nhậu, con tôi hẹn với người yêu, tôi hoàn toàn cô đơn.