Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng

Chưa đến ngày sinh nhật .Còn đến khoảng hai ba tháng


 


 Vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cha mẹ.

Duy chỉ một nguời, không ai lo đến –ông nội già yếu. Và cho đế một ngày –ngày ông nội mất. Chồng hỏi vợ, sinh nhật ông ngày nào. Vợ lại hỏi chồng, ngày nào là ngày sinh nhật của ông. Con cái hỏi cha mẹ, ông sinh ngày tháng nào. Vậy là cả con, dâu, cháu, chắt phải đi tìm ngày sinh của ông trong chứng minh nhân dân để làm bia mộ cho ông.