Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mùa thi

Năm tôi thi tốt nghiệp.


 


  Bấy giờ gọi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số đón tôi ở trường thi cốt để hỏi: "Con làm bài tốt không?". Sợ ba nhọc lòng, tôi nói: "Ba ở ngoài này, có khi con lại lo,  không làm bài được".

  Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi: "Ba con có đến không?". Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo: "Ổng ở đằng kia, tao bửi đến ổng không chịu.