Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mùa ô ma chín

Lúc còn sống, những khi đến mùa ô ma


 


Ô ma chín, vàng tươi, ngọt lự, bột như trứng gà. Bà đem cả thúng ra chợ bán, lấy tiền cho mẹ mua thức ăn.

  Bà mất, ô ma chín rụng đầy sân. Tiếc, Nó cũng khoèo xuống đem ra chợ bán. Đứng từ sáng đến trưa, chào hỏi mời mỏi cả miệng, khô cả cổ mà ai cũng lắc đầu. nó đành đêm về, chọn những quả ngon nhất đặt lên bàn thờ bả rồi khấn: Bà ơi! Chẳng ai mua ô ma, bà chịu khó ăn dùm con bà nhé!