Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mưa

Mưa! Hà Nội, phố trắng xóa mịt mờ.


 


Mình con nơi gác trọ ước thật nhiều mưa rơi. Chiều nay, lại mưa! Trời đất muốn giao hoà. Thơ con dường như có cánh.

Mưa! Quê nhà, ruộng muối của mẹ thành hư không, mái nhà thêm nhàu nát. Cầm lá thư của con gái trên tay, mẹ nén tiếng thở dài. Sáng mai ra tất cả ngược xuôi, mẹ chạy vạy sao cho kịp tiền gửi con trước ngày thi.

 Mưa! Con hoá nhà thơ. Mẹ còng lưng thêm một chút.