Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Một thời

Bước vào năm thứ nhất, lũ con trai thi nhau xếp hàng làm đuôi của chị.

Chị cười bảo “một lũ điên”.
Bước sang năm thứ hai, một nửa trong số đó ước ao được xách cặp cho chị. Ngó lơ, chị “mím chị cọp”.
Bước sang năm thứ ba, chỉ còn duy nhất một người, chị chê hắn cù lần.
Năm cuối cùng, kẻ cù lần ngày ấy trở thành cái đuôi của một nữ sinh viên năm thứ nhất.
Không có ai theo đuổi, chị lại ước mình là sinh viên năm thứ nhất.