Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mợ tôi

Đám hỏi xong, cậu sang Pháp du học, hẹn ngày về sẽ làm đám cưới.


 


 Nhưng cậu không về, và lập gia đình bên đó. Được tin, Bà nói: “Nó không xem con là vợ, nhưng lúc nào mẹ cũng coi con là dâu”.

 Mợ giờ đã ngoài sáu mươi, ăn chay trường, đi lễ chùa, thường ghé ở nhà tôi.

Mãi Tết rồi cậu mới về nước, đến nhà tôi chơi. Mợ vội lánh ra sau, dặn mọi người không cho cậu biết.

 Nhà trên, cậu kể chuyện bên Tây.

  Nhà dưới mợ ngồi lần tràng hạt.