Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mồ côi

Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm :


 


-Giá như mẹ đừng “đi xa’’, thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.

Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói : - Con đừng lo, mẹ xa rồi có dì thay mẹ chăm  con. Cu  Hải không  hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà lại có thêm người đỡ vắng lạnh.

Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ: - Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giò mình đỡ lạnh một bên. . .