Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ xưa

Cô rời quán lên xe.


 


 Phở ngon… Cô ăn không hết nửa.

Xe mới: Nệm êm, máy lạnh. Đường không một gợn sóng. Chân sao vẫn tê cứng, mỏi rã hai tay ôm con.

Mười lăm năm trước. Cũng đường này, mẹ đưa cô lên tỉnh học. Xe cũ, đường dằn xóc. Mẹ tay bám chặt hàng chân ghế, tay ôm cô chen chúc dưới sàn. Định hỏi ‘’Sao tay chân mẹ run’’ Lại thôi, cô cũng mỏi và đói…

Giờ đường về không mẹ. Không ngồi chen chúc, không đói. Nhưng nước mắt cô cứ vỡ oà theo gió.