Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ và con

Con học xa về thăm nhà, mẹ cho thúng khoai lang và 50.000đ, dặn: “Gắng bồi dưỡng để có sức học"


 


Con đi rồi, mẹ khóc: “Tội nghiệp, tiền đâu mà bảo bồi dưỡng”. Vội mượn 20.000đ gửi thêm cho con.

Thanh toán xong "nợ nần", con nghĩ: Nhà hết gạo, sao mình không để bớt tiền cho mẹ. Liền ra bưu điện: “Con đã tìm được chỗ dạy . . . Gửi mẹ. . .” Về phòng, anh nhận được thư mẹ. “Còn tiền bán gà để dành cho con. Mẹ quên mất. . .”.

 Nhìn tờ bạc xếp rất nhỏ bỏ trong thư , nước mắt anh chảy dài.