Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ tôi

Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.


 


   Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho mẹ,mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng mẹ tôi có biết tôi  nói gì với mẹ đâu.

    Mẹ tôi không biết chữ!