Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ tôi

Ba mất. Mẹ toả tần, lam lũ, cóp nhặt từng đồng cho chúng tôi ăn học.


 


Xóm giềng dèm pha nghèo không lo, học đi mai mốt bán chữ mà ăn !

Mẹ ngậm ngùi bảo ba mẹ không có gì để lại, các con ráng học sau này mưu sinh.

Anh em tôi đã đứng được trong đời.

Xóm giềng khen bà ấy giỏi thật, một mình nuôi bốn đứa con ăn học thành tài.

Mẹ mỉm cười, hằn sâu những nếp nhăn.