Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ ghẻ

Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy dượng, đã goá vợ.


 


6 tuổi, Lộc về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên roi cũ. 

Lộc 15 tuổi,dượng chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô đuổi khéo: 

-Có muốn về với bà ngoại mày không? 

Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt: 

-Con đi rồi mẹ ở với ai? 

Sau câu nói, dường như bà mẹ ghẻ ở lại với nấm mồ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm - rồi trở thành nhạc sĩ, mẹ con thân thương như một phép màu . . .