Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ chồng

Mẹ sinh và nuôi anh ở vùng nông thôn nghèo miền núi


 


Nhà gần đường tàu nên rất ầm và bụi. Anh đã lớn lên như thế.

Cho con về quê, nó thấy cái gì cũng bụi. Động tay vào cái gì nó cũng lẩm bẩm với chồng. Bát thìa cho con nó ăn nó tráng nước sôi mấy lần rồi nói bâng quơ: kiểu này thì đi ỉ thôi con ơi. Chồng nó chẳng nó gì, mẹ vừa xuống cửa bếp nghe thấy lặng thinh quay đi. Từ đó nó không còn kêu ca nữa.