Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ

Con hai mưoi tuổi.


 


Mẹ hai mươi lăm năm xa quê. Ngày mẹ bỏ quê để lánh nạn, chiến tranh bom đạn cày xéo làng quê.

Chiều – Khi hoàng hôn, mẹ thường đứng lặng., đau đáu nhìn về làng xa xăm.

“Tội, không biết mộ ông ngoại con giờ ra sao”. Mẹ nói: “Chừng nào mẹ để dành đủ tiền mẹ sẽ về quê xây mộ lại cho ông ngoại”.

Mẹ để dành đủ tiền. Con vào đại học. Mẹ dốc hết tiền lo cho con . ..

Chiều.

Chiều . .. lại chiều!