Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ

Chồng tôi từ sơ sinh đã ở trại mồ côi.


 


Nghe kể, khi mới vào khóc nhiều nhất phòng trẻ.

Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc tự tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh đã khóc rất nhiều.

Hôm nay, anh 50 tuổi. Được tin mẹ từ Pháp về đăng báo tìm con. Anh lại khóc. Hỏi: Tại sao khóc? Anh nói: - Tội nghiệp mẹ, 50 năm qua, chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh . . .