Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ

Mẹ bảo nó học bài, nó không nghe đòi xem phim.


 


Mẹ bực mình tát nó một cái. Nó giận mất mấy ngày.

Nó lấy chồng, mẹ lo sút cân. Lúc lên xe hoa mẹ khóc sưng cả mắt. Nó sinh con gái, mẹ chạy đôn chạy đáo. Mẹ bế con nó, con trớ nó to tiếng với mẹ.

Con nó 3 tuổi, bắt đầu biết cãi mẹ. Nó tát con lằn 3 vết tay trên má. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Tự dưng nó thấy thương mẹ vô cùng.