Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Lòng mẹ

Mẹ ở quê lên thăm.


 


Vợ chồng mới cưới lại sớm ra riêng nên nhà cửa bừa bộn. Mới đến là mẹ loay hoay vào bếp rửa chồng chén, đĩa, quay sang giặt đồ …Suốt cả ngày, ngăn thế nào cũng chẳng được. Chiều mẹ ở lại để vợ chồng đưa đi coi hát. Mẹ bảo phải về thôi. Về quê, mẹ cười bảo vui lắm, tháng sau sẽ lên nữa.