Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Lòng mẹ

Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất lao động, Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình.


 


    Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà  khỏi buồn,  trong thư Thanh  tô vẽ về một cuộc sống chỉ có ở trong mơ.

   Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại  tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.

  Đêm chỉ còn mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi mẹ lạy sụt sùi.Thanh ngẹn ngào khi nghe mẹ nói: "Dối mẹ làm gì! Giơ sương thế kia thì sao mà sung sướng được hở con!".