Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Lòng mẹ

Hết thôi nôi, mẹ tập cho con biết ăn, biết nói, biết đi.


 


Bố mất sớm, mẹ đành ở vậy nuôi con.

Lên ba tuổi, con lười ăn, mẹ còn lo từng bữa, doạ có ông địa “to thù lù", để ép con ăn.

Lên mười tuổi, co mải chơi bạn bè cùng lứa, mẹ lại cầm roi doạ tìm con về ăn đúng bữa,

Mười lăm tuổi, con đi học xa, bữa cơm nào mẹ cũng dọn sẵn, chờ con.

Hai mươi mốt tuổi, con lấy vợ, ra riêng!

Mẹ già sang, trưa thui thủi một mình, nhớ con.

 Bữa cơm, không quên kèm theo đôi đũa để cạnh mâm.