Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Lời hứa

Tết anh chở con đi chơi.


 


    Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: "Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi". Mắt thằng Linh sáng rỡ.

   Ngày lại ngày. Cuộc đời lặng lẽ trôi theo dòng đời thời gian.

  Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng ly với đám bạn thì thằng Linh cứ đứng thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một  chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn chong tiếng nấc: "Chú hứa chở con đi chơi …cẳ năm qua con ngoan …không hư một lần nào …".