Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Lẽ đời

Bà bán quán nước cổng trường qua đời trong một đêm giông gió


 


Những tưởng đám tang bà rất ảm đạm và vắng lặng bởi bà lâu rồi chỉ còn sống một thân một mình.Nhưng lũ trẻ trong trường đã đến tiễn đưa bà, hàng hàng dài sau linh cữu. Ngày xưa bà bán quà cho chúng, bà hỏi thăm, nhắc nhở chuyện học hành của chúng. Và những buổi chiều tối, bà để chúng ngồi chờ bố mẹ trong cái quán ọp ẹp của bà.