Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Lát nữa về

Anh chị lấy nhau được 5 năm.


 


Gia đình bất hoà nhưng có đứa con cũng đỡ phần nào.

Ngày ngày, khi chị đi làm, đứa con nhỏ ba tuổi thường khóc đòi chị. Chị dỗ dành:

- Nín đi con ! Lát mẹ về.

Năm sau, anh chị ly dị. Toà cho anh nuôi đứa bé. Chị ôm nó khóc. Nó nhìn chị, ngây thơ:

- Nín đi mẹ. Con đi chơi với ba, lát con về.