Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Kỷ vật

Ngày sơ tán, tôi chỉ mang theo ruột tượng gạo và chiếc áo bờ lu vải tám.


 


Chiếc áo theo tôi suốt chiều dài đất nước, chia sẻ sự sống cùng cái chết. Sau tiếp quản vài năm. Tôi cất kỹ vào đáy tủ.

Hôm qua phát hiện chiếc áo nằm co ro trong yên xe bẩn thỉu, tôi la toáng lên:

            -Đứa nào lấy áo bố lau xe?

            - Tôi đấy, vợ tôi nói vọng ra từ phòng khách, của nợ đó để chi thêm chật tủ!

Bóp chặt chiếc áo trong tay, ngẩn ngơ hoài, không biết cất vào đâu.