Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Kim ngân

Nhà ngèo, mẹ sinh con gái đầu lòng, ba đặt tên là Kim Ngân, với hi vọng sau này con sẽ giàu.


 


Chẳng cần đến sau này, gặp thời ba mẹ làm ăn khá, cuộc sống vật chất tốt hơn nhưng ba mẹ xa nhau hơn, ba mẹ cũng xa con hơn. Nhiều buổi tối con ăn cơm một mình với vú Tư. Con cảm thấy vú thương con hơn cả ba mẹ.

Sinh nhật mười sáu, con thầm ước ba mẹ đặt lại tên con . . .