Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Kiếp sau

Cãi nhau kịch liệt , người vợ nức nở:


 


- Ông không thương tôi, ông không lo lắng gì con cái.
Ứa nước mắt người chồng nói:
-
Không thương bà, sao có được bốn mặt con. Đứa lớn gần 40, đứa út đã 30. Không lo cho con, mà chúng sống được. Không đứa nào hư cả.
Người vợ còn sụt sùi;
- 
Kiếp sau tôi không lấy ông đâu!
Người chồng <giọng kiên quyết >:
-
Được đầu thai lên, tôi cũng cứ tìm bà. Làm gì kiếm được một người như bà?
Tối, họ đưa nhau đi xem phim; “Anh vẫn yêu em”.