Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Khoảng cách

Lúc còn đi bộ nó còn cho tiền người ăn xin ngồi lết bên lề đường.


 


Rồi nó có xe đạp, việc dừng lại để cho tiền dưòng như là chuyện kỳ kỳ. Nó vờ bận rộn, đạp đi nhanh hơn khi đi ngang qua ông nhưng lòng áy náy. Bây giờ chạy xe Dream, mắt phải tập chung về phía trước hơn, nó không còn nhìn ông nữa, cảm giác bị cắn rứt cũng chẳng còn. Thỉnh thoảng thấy ông nó nhủ: “Thôi để người đi bộ cho”.